Bjørke urne laget av en del av bjerkestammen. Slik naturen, er blir ingen urne helt like.

Pris kr. 4 850,-