Aktuelle skjema

Ved et dødsfall er det flere skjema som skal fylles ut og sendes inn. Hvilke dette er kan variere men vi bistår dere i dette og med hjelp til utfylling og innsending.

Tingretten krever at arvingene i løpet av 60 dager sender inn skjema for valgt skifteform til skifterett/tingrett i avdødes bopelskommune. 

Gravferdsstønad gis evt. etter spesifiserte kriterier. Dette vil våre byråer normalt bistå dere med.