Priser

Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 - Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16,

Produkt Minimum Maksimum
Kiste m/utstyr 5.200,- 37.800,-
Stell og Nedlegging i kiste 600,-

1.800,-

Henting på dødssted på båre 1.600,-

4.000,-

Bringing av tomkiste   800,-

 2.272,-

Transport fra dødssted til seremonirom 1.800,-

 3.000,-

Transport fra seremoni til krematorium 
hvis kremasjon

 0,-

 3.000,-

Assistanse i seremoni

2.500,-

5.000,-

Leie av dekorasjonsmateriell

450,-

1.200,-

Sangark 50 stk

100,-

1.450,-

Kistedekorasjon

100,-

6.000,-

Dødsannonse 71 mm i Adressa

1.700,-

6.000,-

Byråets avgifsfrie honorar

1.500,- 6.000,-

Byråets avgiftspl. honorar adm.kost

750,- 5.000,-

Melding til offentlige kontorer

200,- 800,-

Sum

17.300,-  83.100,- 

Disse prisene gjelder i alle kommunene vi er i. En mer utfyllende prisliste kan dere se lenger ned på denne siden. 
Hvis avstanden til kirke/krematorium overstiger 20 km vil egenandelen for all transport bli kr. 2.334,- totalt. Resten av transportutgiftene dekkes av NAV.

Andre kostnader kan være:
Kommunale avgifter. Varierer fra kommune til kommune.
Kremasjonsavgift. 
Solister
Minnesamvær
Gravmomument

Stønad til begravelse/båretransport

Gravferdsstønad
Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.
(Satsen gjelder fra 01.01.2018)
Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.
Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.
Båretransport
Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.
Hvordan søker du?

Hos oss kan dere få søknadsskjema og hjelp til både utfylling og innsending. Vi vil da også være behjelpelig med å innhente de nødvendige dokumenter som skal vedlegges søknaden.

PRISLISTE 2018

Orkdal Begravelsesbyrå a/s

Honorarer
Byråets avgiftsfrie honorar, fra kr. kr. 1.500,-
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostn.) fra kr. 1.400,-
Meldinger offentlige kontorer fra kr. 200,- til 900,-
Honorarene øker med omfanget av våre tjenester i forbindelse med gravferden. Normalt vil honorar ligge på beløp mellom 2.000,- og 5.000,- hvis vi ordner det meste av det praktiske ved seremonien.

Mannskapspriser

Vår timepris på alle tjenester kr. 700,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 mann kr. 2.900,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 mann kr. 4.100,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 mann kr. 5.000,-
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. kr. 750,-

Konferanse/samtale i hjemmet (dag) kr. 500,- (kveld/helg) 1.000,-
Konferanse/samtale på kontoret 0,- (dag) 1.000,- (kveld/helg)

Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste inkl. bil (visning) kr. 1.000,-
Assistanse og tilrettelegging ved åpen kiste, helg kr. 1.400,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time kr.750,-
Sjåfør ved langkjøring, pr. time utenom kontortid (08:00-15:30) kr. 950,-

Bårebilpriser

Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør fra kr. 1.400,-
Transport av avdøde fra dødsstedet til kirke, fra kr. 1.650,-
Transport av avdøde fra seremoni til krematorium, fra kr. 1.000,- Mest vanlige pris  er egenandel på 2.334,-
Kilometertakst langkjøring kr. 16,-

Leie av dekorasjonsmatriell

Leie av dekorasjonsmateriell i kirker kr. 1.050,-
Leie av dekorasjonsmateriell i kapeller/Seremonirom kr. 1.050,-

Leien gjelder for standard utstyr, 7-armede lysestaker, kransestativ, blomstervaser, hjertestativ, lys, katafalk og katafalkteppe.

Nedlegging og stell av den døde

Stell og nedlegging av den døde i kiste kr. 1.200,
Stell og nedlegging av den døde i eget tøy kr. 1.450,-
Hygienetiltak ved stell og nedlegging kr. 330,-
Sminking, hårklipp etc. kommer i tillegg til ordinært stell og nedlegg.
Balsamering kr. 5.500,-

Utstyr for forsendelse av kiste

Zinkkiste kr. 7.625,-
Lodding av zinkkiste kr. 2.900,-
Flylem kr. 3.000,-
Flypose kr. 1.625,-

Dødsannonser

Annonseprisene varierer etter hvilken avis det ønskes og de fleste har pris pr mm.

Vi kan også være behjelpelig med annonser i alle aviser over hele landet.

Sangprogram

Fastpris standard og eget motiv kr. 1.600,-
Pr. stk inkl. evt redigering bilder kr. 7,-
Eksempel: 100 stk kr. 2.300,-

Blomster

Kistedekorasjoner fra kr. 1.500,- (vanlig pris mellom 2.500,- og 3.500,- inkl. mva.
Blomsterhjerter fra kr. 800,-
Kranser fra kr. 1.400,-
Bårebuketter fra kr. 500,-

Diverse
Kondolanseprotokoll/lys, duk etc kr. 400,-
Bilder i ramme kr. 100,-
Leie av musikkanlegg/cd kr. 400,-
Trekors m/navneplate kr. 650,-
Solist kr. 1.500-5.000,-

Minnesamvær

Minnesamvær har vært og er en tradisjon og anledning for familie, slekt og venner å møtes for å minnes den avdøde. Minnesamvær er for mange en stor del av sorgprosessen hvor fellesskapet med familie og nære venner står sentralt. En anledning hvor det sies noen ord, minner utveksles og hvor det dermed settes et verdig punktum for gravferden.
Vi kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig.

Kister

Kiste tradisjon hvit kr. 9.500,-
Kiste klarlakkert furu kr. 9.800,-
Kiste Nordica kr. 8.400,-
Kiste klarlakkert profil kr. 11,600,-
Kiste Natur 68 kr. 10.600,-
Kiste Natur 68 hvit kr. 11.600,-
Kiste Solid kr. 15.200,-
Kiste basis kr. 6.200,-
Kiste basis ubehandlet spon kr. 4.900,-
Kiste lilje kr. 12.700,-
Kiste ornament kr. 13.000,-
Kiste bjørk kr. 19.200,-
Kiste kontur eik kr. 20.500,-
Kiste kontur kirsebær kr. 29.000,-
Kiste mahogny kr. 14.500,-
Ocean blå kr. 15.500,-

Kiste continetal kr. 40.000,-
Kiste Stil antikkgrå kr. 11.900,-
Kiste Diamant kr. 27.000,-
Kiste ekstra lang/bred fra kr. 12.900,-
Tillegg for valgfri farge kr. 2,600,-
Tøy og utstyr i kisten fra kr. 1.500,-   Lilje 1.800,-

Se ellers under Produkter - Kister for utvalg, bilder og priser.

Kiste barn

40 cm kr. 2,400,-
60 cm kr. 3,500,-
70 cm kr. 3,600,-
95 cm kr. 4,200,-
130 cm kr. 4,400,-
170 cm kr. 5,000,-

Urner

Se Produkter - Urner for utvalg, bilder og priser.