Minnesamvær

Minnesamvær har vært og er en tradisjon og anledning for familie, slekt og venner å møtes for å minnes den avdøde. Minnesamvær er for mange en stor del av sorgprosessen hvor fellesskapet med familie og nære venner står sentralt. En anledning hvor det sies noen ord, minner utveksles og hvor det dermed settes et verdig punktum for gravferden.

Vi har oversikt over hvilke muligheter som finnes og kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig.